Certifikace

GMO-free / bez genetické modifikace


Geneticky modifikované organismy mohou být definovány jako organismy, jejichž  genetický materiál (DNA) byl změněn tak, jak se nevyskytuje přirozeně. To umožňuje převod jednotlivých vybraných genů z jednoho organismu na jiný, a to také mezi druhy, které si nejsou příbuzné.
Pro geneticky upravované potraviny považuje většina vnitrostátních orgánů za nezbytné určité posuzovací procesy.
Zdroj: Světová Zdravotnická Organizace, www.who.int

ISO

Pro složky: Astaxanthin, Omega-3 z kalamár, Vitamín D
Dodavatelé surovin našich doplňků stravy musí mít vysoké kvalitativní standardy, ideálně uznávaný standard ISO.
ISO je zkratka pro „International Organization for Standardization“, česky „Mezinárodní organizace pro normalizaci“. Organizace je největším vývojářem a vydavatelem mezinárodních standardů. ISO je síť vnitrostátních normalizačních institutů ze 163 zemí, jeden člen na zemi, s Centrálním Sekretariátem v Ženevě. Tento koordinuje celý systém.
ISO je nestátní organizací, která pojí soukromý a státní sektory. Na jedné straně, mnoho jejich členských institucí jsou součástí vládních struktur daných zemí nebo jsou pověřeny vládou. Na druhé straně, někteří členové mají své kořeny jednoznačně v soukromém sektoru.
ISO má dnes ve svém portfoliu více než 19 000 mezinárodních standardů a jiných typů normativních dokumentů. Pracovní program ISO sahá od norem pro tradiční činnosti jako je zemědělství a stavebnictví, přes strojírenství, výrobu a distribuci, do dopravy, zdravotnických prostředků, informačních a komunikačních technologií, služeb a norem pro osvědčené řídící postupy.

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point
Pro složky: Astaxanthin, Vitamín D
HACCP je mezinárodně uznávaný a doporučovaný „systém řízení bezpečnosti potravin.“ Zaměřuje se na identifikaci „kritických bodů“ v procesu, kde by mohly nastat problémy s bezpečností potravin a zavádí prevenční opatření. Vedení evidence je také důležitou náplní HAACP systémů.
Zdroj: Food Standards Agency,  www.food.gov.uk

GMP

Pro složky: Lutein, Zeaxanthin, Omega-3 z kalamár, Vitamín C a D, Pískavice řeckého sena, vitamín B
Dodavatelé surovin pro výrobu našich doplňků stravy musí mít vysoké kvalitativní standardy a praktikovat metody splňující pokyny GMP.
Zásady GMP (Good Manufacturing Practises) neboli „Správná výrobní praxe“ jsou stanoveny,aby pomáhali výrobcům produktů z přírodních zdrojů. Pokyny GMP jsou vydávány oddělením pro správu potravin a léčiv v USA.Pro obdržení GPM certifikace musí společnost splňovat dané kritéria vztahující se na všechny procesy společnosti. Tedy nejen na výrobu, ale i prostory, vybavení, ochranu, hygienu, skladování, přepravu, sanitarizaci a zaměstnance .

Friend of the Sea

Pro složky: Omega-3 z kalamár
Olej z kalamár, který je jednou ze složek VitaePra, má certifikaci „Friend of the Sea“.
Friend of the Sea je hlavní mezinárodní certifikační projekt pro produkty, jejichž výroba splňuje nároky na obnovitelné zdroje a životní prostředí. Friend of the Sea je nezisková a nestátní organizaci, jejímž posláním je udržení mořské fauny. Certifikát je vydán přímo na místě na základě kontroly původu surovin na nezávislým mezinárodním certifikačním orgánem.
Kritéria Friend of the Sea následují pokyny FAO (pokyny pro eko-značení ryb a produktů rybolovu pocházejících z moře). Pouze produkty, které nejsou nadměrně využívány, mohou být certifikovány (článek 30 pokyny FAO). Organizace zřídila mezinárodní monitorovací program, který na místě kontroluje řetězec schválených dodavatelů Friend of the Sea.

Novel Food

Pro složky: Omega-3 z kalamár
Potraviny nového typu a přísady pro potraviny nového typu jsou definovány v nařízení EC č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady (Council) ze dne 25. ledna 1997. Za potravinu nového typu se považuje potravina, která se dosud významně nepoužívala pro konzumaci člověkem v rámci EU a která spadá do jedné z vyjmenovaných 6 kategorií. Nařízení vstoupilo v platnost 15. května 1997. Toto nařízení udává rovněž postup, podle kterého se budou potraviny nového typu uvádět v rámci EU na trh. Uvedené nařízení bylo záměrně koncipováno tak, aby zvláště na poli geneticky modifikovaných potravin, kde dochází k rychlým změnám, bylo dostatečně flexibilní a postihovalo problémy, které se mohou případně vyskytnout.

GRAS

Pro složky: Omega-3 z kalamár
„GRAS“ je zkratka fráze „všobecně považovaný za bezpečný“, která je používaná v USA úřadem FDA pro takové chemické látky přidávané do potravin, které jsou experty považovány za bezpečné a jsou vyňaty z obvyklých požadavků zákona FFDCA (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) na aditiva do potravin.
Zdroj: American Food and Drug Administration, www.fda.gov

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.